Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử:


Câu 53679 Vận dụng

Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Xác định số loại giao tử của từng cặp alen
  • Xác định số loại giao tử

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.