banner redirect homepage

Kiểu gen ( rm(Aa))BB((DE))((de)) khi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu gen liên kết hoàn toàn?


Câu 53711 Vận dụng

Kiểu gen ${\rm{Aa}}BB\frac{{DE}}{{de}}$ khi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu gen liên kết hoàn toàn?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xác định số loại giao tử = số loại giao tử phân li độc lập x số loại giao tử liên kết

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.