banner redirect homepage

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các kết luận sau đây: 1. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng 2. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực. 3. Ở cơ thể con non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành. 4. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn. Có bao nhiêu khết luận đúng?


Câu 53898 Vận dụng

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các kết luận sau đây:

1. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng

2. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.

3. Ở cơ thể con non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành.

4. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.

Có bao nhiêu khết luận đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhóm nào có sự phân bố ở nhiều khoảng nhiệt độ khác nhau hơn có giới hạn sinh thái rộng hơn

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?