banner redirect homepage

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào những hoạt động nào sau đây:


Câu 53904 Vận dụng

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào những hoạt động nào sau đây:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Trong cùng một nơi ở có thể có nhiều ổ sinh thái của các loài khác nhau.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?