banner redirect homepage

Cho các đặc điểm sau của các nhân tố tiến hóa: 1. Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng nhất định 2. Có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền 3. Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa 4. Làm thay đổi thành phần kiểu gen nhưng không thay đổi tần số alen của quần thể 5. Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp Trong các đặc điểm trên, nhân tố giao phối không ngẫu nhiên có mấy đặc điểm?


Câu 54098 Thông hiểu

Cho các đặc điểm sau của các nhân tố tiến hóa:

1. Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng nhất định

2. Có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền

3. Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa

4. Làm thay đổi thành phần kiểu gen nhưng không thay đổi tần số alen của quần thể

5. Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp

Trong các đặc điểm trên, nhân tố giao phối không ngẫu nhiên có mấy đặc điểm?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.