banner redirect homepage

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ (a = 3cm ), cùng tần số (f = 15Hz ), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng (60cm/s ). Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có (Am = 12cm,BM = 10cm )  là:


Câu 54417 Vận dụng

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ \(a = 3cm\), cùng tần số \(f = 15Hz\), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng \(60cm/s\). Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có \(Am = 12cm,BM = 10cm\)  là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Áp dụng công thức tính bước sóng: \(\lambda  = \frac{v}{f}\)

- Sử dụng công thức tính biên độ tại 1 điểm bất kì trong trường giao thoa với 2 nguồn ngược pha nhau: \(a = 2A\left| {c{\rm{os}}\left( {\pi \frac{{{d_1} - {d_2}}}{\lambda } + \frac{\pi }{2}} \right)} \right|\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.