Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp hai đầu đoạn mạch là (u = 120căn 2 ( rm(cos))(100pi t)( rm( ))V ). Biết (R = 20căn 3 ôm ) , ((Z_C) = 60ôm ) và độ tự cảm L thay đổi (cuộn dây thuần cảm). Xác định L để UL  cực đại và giá trị cực đại của UL  bằng bao nhiêu?


Câu 5463 Vận dụng

Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp hai đầu đoạn mạch là \(u = 120\sqrt 2 {\rm{cos}}(100\pi t){\rm{ }}V\). Biết \(R = 20\sqrt 3 \Omega \) , \({Z_C} = 60\Omega \) và độ tự cảm L thay đổi (cuộn dây thuần cảm). Xác định L để UL  cực đại và giá trị cực đại của UL  bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.