AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?


Câu 54671 Vận dụng cao

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Chú ý cụm từ “AFF Championship”.

Xem lời giải

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.