banner redirect homepage

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (R = 20ôm ,( rm( ))C = 125( rm( ))( 10^-6 F) ), L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều     (u = 40cos(100t + pi /2)( rm( ))V ). Giảm L để cảm kháng giảm từ (60ôm ) đến (20ôm ), thì công suất tiêu thụ trên mạch:


Câu 54899 Vận dụng

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho \(R = 20\Omega ,{\rm{ }}C = 125{\rm{ }}(\mu F)\), L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều     \(u = 40cos(100t + \pi /2){\rm{ }}V\). Giảm L để cảm kháng giảm từ \(60\Omega \) đến \(20\Omega \), thì công suất tiêu thụ trên mạch:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về công suất và sự biến thiên của L

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.