banner redirect homepage

Đặt điện áp (u = 220căn 2 ( rm(cos))omega ( rm(t (V))) ) (với (omega ) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM  nối tiếp đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R, đoạn mạch MB có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi (L( rm( )) = ( rm( ))(L_1) ) là (U ) và ((phi _1) ), còn khi (L( rm( )) = ( rm( ))(L_2) ) thì tương ứng là (căn 3 U ) và ((phi _2) ). Biết ((phi _1) + (phi _2) = (90^0) ). Hệ số công suất của mạch khi (L( rm( )) = ( rm( ))(L_1) ) là:


Câu 54900 Vận dụng

Đặt điện áp \(u = 220\sqrt 2 {\rm{cos}}\omega {\rm{t (V)}}\) (với \(\omega \) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM  nối tiếp đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R, đoạn mạch MB có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}{L_1}\) là \(U\) và \({\varphi _1}\), còn khi \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}{L_2}\) thì tương ứng là \(\sqrt 3 U\) và \({\varphi _2}\). Biết \({\varphi _1} + {\varphi _2} = {90^0}\). Hệ số công suất của mạch khi \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}{L_1}\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng bài toán L biến thiên

+ \({\varphi _1} + {\varphi _2} = \dfrac{\pi }{2}\) : \(\left| {\tan {\varphi _1}\tan {\varphi _2}} \right| = 1\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.