Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng ((omega _1) )  và mạch R2L2C2 có tần số cộng hưởng ((omega _2) )  , biết ((omega _1) = (omega _2) ) . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là (omega ). (omega ) liên hệ với ((omega _1) ) và ((omega _2) )theo công thức nào? Chọn đáp án đúng:


Câu 5493 Thông hiểu

Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng \({\omega _1}\)  và mạch R2L2C2 có tần số cộng hưởng \({\omega _2}\)  , biết \({\omega _1} = {\omega _2}\) . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là \(\omega \). \(\omega \) liên hệ với \({\omega _1}\) và \({\omega _2}\)theo công thức nào? Chọn đáp án đúng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức xác định độ tự cảm và điện dung C khi mắc nối tiếp: \({L_{nt}} = {L_1} + {L_2},\dfrac{1}{{{C_{nt}}}} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}}\)

Sử dụng công thức xác định tần số góc khi mạch xảy ra cộng hưởng: \({\omega ^2} = \dfrac{1}{{LC}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.