Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (L = (1)(pi )H,( rm( ))C = 50 10^-6 F ) và (R( rm( )) = 50ôm ) . Đặt vào hai đầu mạch điện một điện ápxoay chiều (u = 220cos(2pi ft)( V ) ), trong đó tần số f thay đổi được. Khi (f( rm( )) = ( rm( ))(f_o) ) thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó: 


Câu 5494 Vận dụng

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho \(L = \dfrac{1}{\pi }H,{\rm{ }}C = 50\mu F\) và \(R{\rm{ }} = 50\Omega \) . Đặt vào hai đầu mạch điện một điện ápxoay chiều \(u = 220cos(2\pi ft)\left( V \right)\), trong đó tần số f thay đổi được. Khi \(f{\rm{ }} = {\rm{ }}{f_o}\) thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó: 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

f thay đổi để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại:\({P_{ma{\rm{x}}}} = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.