Cho tứ diện (ABCD ) có (AB ) vuông góc với (CD ), (AB = CD = 6 ). (M ) là điểm thuộc cạnh (BC ) sao cho (MC = x.BC( rm( ))( (0 < x < 1) ) ). Mặt phẳng (( P ) ) song song với (AB ) và (CD ) lần lượt cắt (BC,DB,AD,AC ) tại (M,N,P,Q ). Diện tích lớn nhất của tứ giác bằng bao nhiêu?


Câu 54940 Vận dụng cao

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB\) vuông góc với \(CD\), \(AB = CD = 6\). \(M\) là điểm thuộc cạnh \(BC\) sao cho \(MC = x.BC{\rm{ }}\left( {0 < x < 1} \right)\). Mặt phẳng\(\left( P \right)\) song song với \(AB\) và \(CD\) lần lượt cắt \(BC,DB,AD,AC\) tại \(M,N,P,Q\). Diện tích lớn nhất của tứ giác bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định thiết diện.

- Nhận xét tính chất thiết diện và tính diện tích theo \(x\).

- Tìm GTNN của diện tích theo \(x\) và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.