Đặt điện áp xoay chiều (u( rm( )) = ( rm( ))(U_0)cosomega t ) có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi (omega )  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi (omega  = (omega _1) )  bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi (omega  = (omega _2) ) . Hệ thức đúng là:


Câu 5497 Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều \(u{\rm{ }} = {\rm{ }}{U_0}cos\omega t\) có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi \(\omega \)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi \(\omega  = {\omega _1}\)  bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi \(\omega  = {\omega _2}\) . Hệ thức đúng là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.