Đoạn mạch xoay chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết (L( rm( )) = ( rm( ))C(R^2) ) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, với tần số góc (omega )  thay đổi, trong mạch có cùng hệ số công suất với hai tần số là ((omega _1) = 50pi (rad/s) ) và ((omega _2) = 200pi (rad/s) ) . Hệ số công suất của mạch là:


Câu 5498 Vận dụng

Đoạn mạch xoay chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}C{R^2}\) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, với tần số góc \(\omega \)  thay đổi, trong mạch có cùng hệ số công suất với hai tần số là \({\omega _1} = 50\pi (rad/s)\) và \({\omega _2} = 200\pi (rad/s)\) . Hệ số công suất của mạch là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính hệ số công suất: \({\rm{cos}}\varphi {\rm{ = }}\dfrac{R}{Z}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.