Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm với (C(R^2) < ( rm( ))2L ) ; điện áp hai đầu đoạn mạch là (u( rm( )) = ( rm( ))Ucăn 2 cosomega t ) , U ổn định và (omega )  thay đổi . Khi (omega ( rm( )) = ( rm( ))(omega _C) ) thì điện áp hai đầu tụ C cực đại và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây ((U_L) = (((U_R)))((10)) ). Hệ số công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch là:


Câu 5499 Vận dụng

Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm với \(C{R^2} < {\rm{ }}2L\) ; điện áp hai đầu đoạn mạch là \(u{\rm{ }} = {\rm{ }}U\sqrt 2 cos\omega t\) , U ổn định và \(\omega \)  thay đổi . Khi \(\omega {\rm{ }} = {\rm{ }}{\omega _C}\) thì điện áp hai đầu tụ C cực đại và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây \({U_L} = \dfrac{{{U_R}}}{{10}}\). Hệ số công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng công thức : \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.