Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm với (C(R^2) < ( rm( ))2L ) ; điện áp hai đầu đoạn mạch là (u = Ucăn 2 cosomega t ) , U ổn định và (omega )  thay đổi . Khi (omega ( rm( )) = ( rm( ))(omega _L) ) thì điện áp hai cuộn cảm L cực đại và ((U_(Lmax)) = ((41U))((40)) ) . Hệ số công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch là:


Câu 5500 Vận dụng

 Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm với \(C{R^2} < {\rm{ }}2L\) ; điện áp hai đầu đoạn mạch là \(u = U\sqrt 2 cos\omega t\) , U ổn định và \(\omega \)  thay đổi . Khi \(\omega {\rm{ }} = {\rm{ }}{\omega _L}\) thì điện áp hai cuộn cảm L cực đại và \({U_{Lmax}} = \dfrac{{41U}}{{40}}\) . Hệ số công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.