Giới hạn quang điện của Cu là 300 nm. Công thoát của electron khỏi Cu là:


Câu 55145 Thông hiểu

Giới hạn quang điện của Cu là 300 nm. Công thoát của electron khỏi Cu là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính công thoát: \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}}\)

với \(h = {6,625.10^{ - 34}}\): hằng số Plăng;

\({\lambda _0}\): giới hạn quang điện

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.