Động năng ban đầu cực đại của các e phụ thuộc vào?


Câu 55148 Nhận biết

Động năng ban đầu cực đại của các e phụ thuộc vào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức Anhxtanh: \(\xi  = \dfrac{{h.c}}{\lambda } = A + {{\rm{W}}_{od\max }} = \dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}} + {{\rm{W}}_{od\max }}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.