Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện (0,35μm )  . Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là


Câu 55149 Thông hiểu

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện \(0,35μm\)  . Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là: \(\lambda  \le {\lambda _0}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.