Giới hạn quang điện của Na là (0,50 10^-6 m ). Chiếu vào Na tia tử ngoại có bước sóng (lamda  = 0,25 10^-6 m ). Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là:


Câu 55153 Vận dụng

Giới hạn quang điện của Na là \(0,50\mu m\). Chiếu vào Na tia tử ngoại có bước sóng \(\lambda  = 0,25\mu m\). Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức Anhxtanh: \(\xi  = A + {{\rm{W}}_{od\max }} \to \dfrac{{h.c}}{\lambda } = \dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}} + \dfrac{1}{2}mv_{\max }^2 \to {v_{\max }}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.