Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng   (320( rm( ))nm ) vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện làm bằng xedi có giới hạn quang điện là   ((lamda _0) = 660nm ). Hiệu điện thế hãm của nó có giá trị là:


Câu 55155 Vận dụng

Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  \(320{\rm{ }}nm\) vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện làm bằng xedi có giới hạn quang điện là  \({\lambda _0} = 660nm\). Hiệu điện thế hãm của nó có giá trị là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức Anhxtanh: \({\rm{\xi  = A + e}}{\rm{.}}{{\rm{U}}_h} \to \dfrac{{h.c}}{\lambda } = \dfrac{{h.c}}{{{\lambda _o}}} + e.{U_h} \to {U_h} = \dfrac{{h.c}}{e}(\dfrac{1}{\lambda } - \dfrac{1}{{{\lambda _0}}})\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.