Cho giới hạn quang điện của catot là ((lamda _0) = 660nm ) và đặt vào đó giữa Anot và Catot một ((U_(AK)) = ( rm( ))1,5( rm( ))V ). Dùng bức xạ có (lamda  = 330nm ). Động năng cực đại của các quang electron khi đập vào anot là:


Câu 55158 Vận dụng

Cho giới hạn quang điện của catot là \({\lambda _0} = 660nm\) và đặt vào đó giữa Anot và Catot một \({U_{AK}} = {\rm{ }}1,5{\rm{ }}V\). Dùng bức xạ có \(\lambda  = 330nm\). Động năng cực đại của các quang electron khi đập vào anot là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức Anhxtanh \(\xi  = A + {{\rm{W}}_{od\max }} \to \dfrac{{h.c}}{\lambda } = \dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}} + {{\rm{W}}_{od\max }}\)

- Sử dụng định lí biến thiên động năng: \({{\rm{W}}_{od\max }} - {{\rm{W}}_{dm{\rm{ax}}}} = e.{U_{AK}} \to {{\rm{W}}_{dm{\rm{ax}}}} = {{\rm{W}}_{od\max }} - e.{U_{AK}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.