Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (lamda  = 546( rm( ))nm ) vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện, có ((I_(bh)) = ( rm( ))2( rm( ))mA ). Công suất lượng tử là (P( rm( )) = ( rm( ))1,515( rm( ))W ). Tính hiệu suất lượng tử.


Câu 55160 Vận dụng

Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda  = 546{\rm{ }}nm\) vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện, có \({I_{bh}} = {\rm{ }}2{\rm{ }}mA\). Công suất lượng tử là \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}1,515{\rm{ }}W\). Tính hiệu suất lượng tử.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức tính hiệu suất lượng tử: \(H = \dfrac{{{n_e}}}{{{N_f}}}.100\% \)

- Công thức tính số e thoát ra khỏi anot: \({n_e} = \dfrac{{{I_{bh}}}}{e}\)

- Công thức tính số photon đập vào catot: \({n_f} = \dfrac{P}{\xi } = \dfrac{P}{{\dfrac{{hc}}{\lambda }}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.