Năng lượng cần thiết để iôn hoá nguyên tử kim loại là 2,2eV. Kim loại này có giới hạn quang điện là:


Câu 55161 Vận dụng

Năng lượng cần thiết để iôn hoá nguyên tử kim loại là 2,2eV. Kim loại này có giới hạn quang điện là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng khái niệm năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử là năng lượng cần cung cấp để đưa electron từ trạng thái cơ bản ra xa vô cực: \(\Delta {\rm{W  =  }}\dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.