Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn


Câu 55164 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang dẫn: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng khi chiếu ánh sáng thích hợp vào một khối bán dẫn, electron liên kết được giải phóng tạo thành electron dẫn

- Điều kiện xảy ra hiện tượng quang dẫn là: \(\lambda  \le {\lambda _0}\)với \({\lambda _0}\): giới hạn quang dẫn

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.