Bước sóng dài nhất để bứt được electrôn ra khỏi 2 kim loại a và b lần lượt là (3nm ) và (4,5nm ). Công thoát tương ứng là ((A_1) ) và ((A_2) ) sẽ là :


Câu 55171 Vận dụng

Bước sóng dài nhất để bứt được electrôn ra khỏi 2 kim loại a và b lần lượt là \(3nm\) và \(4,5nm\). Công thoát tương ứng là \({A_1}\) và \({A_2}\) sẽ là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính công thoát: \(A = \dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.