Giới hạn quang điện của kim loại là ((lamda _0) ). Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt hai bức xạ có bước sóng ((lamda _1) = (((lamda _0)))(2) ) và ((lamda _2) = (((lamda _0)))(3) ). Gọi ((U_1) ) và ((U_2) ) là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì:


Câu 55173 Vận dụng

Giới hạn quang điện của kim loại là \({\lambda _0}\). Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt hai bức xạ có bước sóng \({\lambda _1} = \dfrac{{{\lambda _0}}}{2}\) và \({\lambda _2} = \dfrac{{{\lambda _0}}}{3}\). Gọi \({U_1}\) và \({U_2}\) là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức Anhxtanh: \(\xi  = A + e.{U_h} \to \dfrac{{h.c}}{\lambda } = \dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}} + e.{U_h}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.