Một diện tích (S ) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ (B ), góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là (alpha ). Từ thông qua diện tích (S ) được tính theo công thức:


Câu 55182 Nhận biết

Một diện tích \(S\) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ \(B\), góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là \(\alpha \). Từ thông qua diện tích \(S\) được tính theo công thức:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức xác định từ thông qua diện tích \(S\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.