Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Câu 55183 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng lí thuyết về khung dây dẫn đặt trong từ trường

+ Vận dụng biểu thức tính từ thông: \(\Phi  = BScos\alpha \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.