Một hình vuông cạnh (5cm ), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ (B = (4.10^( - 4))T ). Từ thông qua hình vuông đó bằng ((10^( - 6))( rm(W))b ). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:


Câu 55189 Vận dụng

Một hình vuông cạnh \(5cm\), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ \(B = {4.10^{ - 4}}T\). Từ thông qua hình vuông đó bằng \({10^{ - 6}}{\rm{W}}b\). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính từ thông: \(\Phi  = BScos\alpha \) với \(\alpha  = (\overrightarrow n ,\overrightarrow B )\)

+ Sử dụng biểu thức tính diện tích hình vuông: \(S = {a^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.