Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 55193 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc bàn tay phải xác định chiều suất điện động trong thanh

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.