Một thanh dẫn điện dài (40( rm( ))( (cm) ) ), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng (0,4( rm( ))( T ) ). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc ((30^0) ). Suất điện động giữa hai đầu thanh bằng (0,2( rm( ))( V ) ). Vận tốc của thanh là:


Câu 55197 Vận dụng

Một thanh dẫn điện dài \(40{\rm{ }}\left( {cm} \right)\), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng \(0,4{\rm{ }}\left( T \right)\). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc \({30^0}\). Suất điện động giữa hai đầu thanh bằng \(0,2{\rm{ }}\left( V \right)\). Vận tốc của thanh là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính suất điện động cảm ứng trong thanh: \(\left| {{e_c}} \right| = Bvl\sin \theta \) với \(\theta {\rm{ = }}\left( {\overrightarrow v ,\overrightarrow B } \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.