Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Câu 55203 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về suất điện động cảm ứng, suất điện động tự cảm

+ Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.

+ Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.