Một ống dây có hệ số tự cảm (L( rm( )) = ( rm( ))0,1( rm( ))( H ) ), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ (2( rm( ))( A ) )  về (0 ) trong khoảng thời gian là (4( rm( ))( s ) ). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:


Câu 55205 Vận dụng

Một ống dây có hệ số tự cảm \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}\left( H \right)\), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ \(2{\rm{ }}\left( A \right)\)  về \(0\) trong khoảng thời gian là \(4{\rm{ }}\left( s \right)\). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính độ lớn của suất điện động tự cảm là \({e_{tc}} = L\dfrac{{\left| {\Delta i} \right|}}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.