Một ống dây được quấn với mật độ (1000 ) vòng/mét. Ống dây có thể tích (500( rm( ))( (c(m^3)) ) ). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như hình dưới đây.

Một ống dây được quấn với mật độ \(1000\) vòng/mét. Ống dây có thể tích \(500{\rm{ }}\left( {c{m^3}} \right)\). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như hình dưới đây.


Câu 55208 Vận dụng

Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm \(0,05{\rm{ }}\left( s \right)\)  là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức xác định hệ số tự cảm của một ống dây dài đặt trong không khí: 

\(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{{{N^2}}}{l}S\)

+ Đọc đồ thị \(\left( {i - t} \right)\)

+ Áp dụng công thức tính độ lớn của suất điện động tự cảm là \({e_{tc}} = L\dfrac{{\left| {\Delta i} \right|}}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải


Câu 55207 Vận dụng

Suất điện động tự cảm trong ống từ thời điểm \(0,05{\rm{ }}\left( s \right)\) về sau là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức xác định hệ số tự cảm của một ống dây dài đặt trong không khí: 

\(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{{{N^2}}}{l}S\)

+ Đọc đồ thị \(\left( {i - t} \right)\)

+ Áp dụng công thức tính độ lớn của suất điện động tự cảm là \({e_{tc}} = L\dfrac{{\left| {\Delta i} \right|}}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.