Một ống dây có hệ số tự cảm (L( rm( )) = ( rm( ))0,01( rm( ))( H ) ), có dòng điện (I( rm( )) = ( rm( ))5( rm( ))( A ) ) chạy trong ống dây. Năng lượng từ trường trong ống dây là:


Câu 55212 Vận dụng

Một ống dây có hệ số tự cảm \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}0,01{\rm{ }}\left( H \right)\), có dòng điện \(I{\rm{ }} = {\rm{ }}5{\rm{ }}\left( A \right)\) chạy trong ống dây. Năng lượng từ trường trong ống dây là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính năng lượng từ trường: \({{\rm{W}}_L} = \dfrac{1}{2}L{I^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.