Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động (E( rm( )) = ( rm( ))1,5V ), điện trở trong (r = 0,1ôm ), thanh (MN ) có chiều dài (1m ) có điện trở (R = 5ôm ). Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ, độ lớn (B( rm( )) = ( rm( ))0,1T )Ampe kế chỉ bao nhiêu khi (MN ) đứng yên?


Câu 55214 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động \(E{\rm{ }} = {\rm{ }}1,5V\), điện trở trong \(r = 0,1\Omega \), thanh \(MN\) có chiều dài \(1m\) có điện trở \(R = 5\Omega \). Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ, độ lớn \(B{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1T\)

Ampe kế chỉ bao nhiêu khi \(MN\) đứng yên?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.