Cho hàm số f( x ) = (x^3) - 2(x^2) + x - 3 có đạo hàm là f'( x ) và f''( x ). Tính giá trị biểu thức M = f'( (căn 2 ) ) + (2)(3)f''( (căn 2 ) ).


Câu 55239 Thông hiểu

Cho hàm số $f\left( x \right) = {x^3} - 2{x^2} + x - 3$ có đạo hàm là $f'\left( x \right)$ và $f''\left( x \right).$ Tính giá trị biểu thức $M = f'\left( {\sqrt 2 } \right) + \dfrac{2}{3}f''\left( {\sqrt 2 } \right).$


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính \(f'\left( x \right),f''\left( x \right)\) rồi thay \(x = \sqrt 2 \) vào biểu thức \(M\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.