Đặt điện áp (u = Ucăn 2 ( rm(cos())omega ( rm(t)V)) ) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm (R = 100ôm ), tụ điện C và cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi (L = (L_1) = (1)(pi )H ) thì cường độ dòng điện qua mạch cực đại. Khi (L = 2(L_1) )thì điện áp ở đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại. Tần số góc (omega ) bằng?


Câu 5525 Vận dụng

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 {\rm{cos(}}\omega {\rm{t)V}}\) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm \(R = 100\Omega \), tụ điện C và cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi \(L = {L_1} = \dfrac{1}{\pi }H\) thì cường độ dòng điện qua mạch cực đại. Khi \(L = 2{L_1}\)thì điện áp ở đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại. Tần số góc \(\omega \) bằng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.