Cấp số nhân (( ((u_n)) ) ) có ((u_1) = 2,(u_2) = 1 ). Đặt ((S_n) = (u_1) + (u_2) + ... + (u_n) ), khi đó:


Câu 55276 Thông hiểu

Cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = 2,{u_2} = 1\). Đặt \({S_n} = {u_1} + {u_2} + ... + {u_n}\), khi đó:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm công bội q.

Bước 2: Sử dụng công thức tính tổng \(n\) số hạng đầu tiên của cấp số nhân \({S_n} = \dfrac{{{u_1}\left( {1 - {q^n}} \right)}}{{1 - q}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.