Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (R = 20ôm ,( rm( ))C = 125( rm( ))( 10^-6 F) ), L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều (u = 40cos(100t + pi /2)( rm( ))V ). Tăng L để cảm kháng tăng từ (20ôm )đến (60ôm ), thì công suất tiêu thụ trên mạch:


Câu 5531 Vận dụng

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho \(R = 20\Omega ,{\rm{ }}C = 125{\rm{ }}(\mu F)\), L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều \(u = 40cos(100t + \pi /2){\rm{ }}V\). Tăng L để cảm kháng tăng từ \(20\Omega \)đến \(60\Omega \), thì công suất tiêu thụ trên mạch:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.