Một vật khối lượng (m = 1kg ) trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng cao (1m ), dài (10m ). Lấy (g = 9,8m/(s^2) ), hệ số ma sát là (0,05 )

Một vật khối lượng \(m = 1kg\) trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng cao \(1m\), dài \(10m\). Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\), hệ số ma sát là \(0,05\)


Câu 55373 Vận dụng

Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: \({{\rm{W}}_t} = mgh\)

+ Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A = Fscos\alpha \)

Xem lời giải


Câu 55372 Vận dụng

Tính quãng đường mà vật đi thêm được cho đến khi dừng hẳn trên mặt phẳng ngang?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Vận dụng sự chuyển hóa năng lượng: Động năng tại B chuyển thành năng lượng để thắng lực ma sát trên đoạn BC

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A=Fs cos\alpha\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.