Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó cos ( (AB,DM) ) bằng :


Câu 55417 Vận dụng

Cho tứ diện đều $ABCD$, $M$ là trung điểm của cạnh $BC$. Khi đó $\cos \left( {AB,DM} \right)$ bằng :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tích tích vô hướng \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {DM} \), rồi sử dụng công thức $\cos \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {DM} } \right) = \dfrac{{\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {DM} }}{{\left| {\overrightarrow {AB} } \right|.\left| {\overrightarrow {DM} } \right|}}$ suy ra đáp án.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.