Cho tứ diệnABCD có AB = AC = AD và (góc (BAC) = góc (BAD) = (60^0) ). Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ ( overrightarrow (AB) ) và ( overrightarrow (IJ) )?


Câu 55421 Vận dụng

Cho tứ diện$ABCD$ có $AB = AC = AD$ và \(\widehat {BAC} = \widehat {BAD} = {60^0}\). Gọi $I$ và $J$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $CD$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {IJ} \)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Biểu diễn véc tơ \(\overrightarrow {IJ} \) qua hai véc tơ \(\overrightarrow {IC} ,\overrightarrow {ID} \).

- Sử dụng công thức tích vô hướng để tính góc giưa hai véc tơ.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.