Cho tứ diện ABCD trong đó AB = 6(,^())CD = 3, góc giữa AB và CD là 60độ và điểm M trên BC sao cho BM = 2MC. Mặt phẳng ( P ) qua M song song với AB và CD cắt BD(,^())AD(,^())AC lần lượt tại N,P,Q. Diện tích MNPQ bằng:


Câu 55428 Thông hiểu

Cho tứ diện $ABCD$ trong đó $AB = 6{,^{}}CD = 3$, góc giữa $AB$ và $CD$ là $60^\circ $ và điểm $M$ trên $BC$ sao cho $BM = 2MC$. Mặt phẳng $\left( P \right)$ qua $M$ song song với $AB$ và $CD$ cắt $BD{,^{}}AD{,^{}}AC$ lần lượt tại $N,P,Q$. Diện tích $MNPQ$ bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xác định thiết diện.

- Nhận xét tính chất thiết diện và tính diện tích.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.