Thanh MN chiều dài (l( rm( )) = ( rm( ))20cm ) quay đều quanh trục qua M và vuông góc với thanh trong từ trường đều (B = 0,04T ) làm thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng (e_C = ( rm( ))0,4V ). Tốc độ góc của thanh là:


Câu 55663 Vận dụng

Thanh MN chiều dài \(l{\rm{ }} = {\rm{ }}20cm\) quay đều quanh trục qua M và vuông góc với thanh trong từ trường đều \(B = 0,04T\) làm thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng \(e_C = {\rm{ }}0,4V\).

Tốc độ góc của thanh là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính suất điện động cảm ứng: \(\left| {{e_C}} \right| = \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.