Nội dung nào sau đây đúng ?


Câu 55728 Vận dụng

Nội dung nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cơ thể động vật và cơ thể thực vật khi phản ứng lại các kích thích của môi trường có sự khác biệt.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.