Đâu không phải là nguyên nhân khiến phong trào yêu nước trở thành một nhân tố đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?


Câu 56267 Vận dụng

Đâu không phải là nguyên nhân khiến phong trào yêu nước trở thành một nhân tố đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào mối quan hệ giữa các nhân tố đưa đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.