Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930-1931?


Câu 56272 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930-1931?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931 để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.